Ο Ευριπίδης είπε (ΙV)

Αλλά η δικαιοσύνη βλέπει...