Ματιά

Ο Ιπποκράτης είπε

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική…

Ο Ιπποκράτης είπε

Οὐκ ἔνι ἰατρικήν εἰδέναι, ὅστις μή οἶδεν ὅ τι ἐστίν ἄνθρωπος.

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακρινώς τι είναι ο άνθρωπος.

Ζαχαρή Σοφία – Φιλόλογος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/sofiazachari.filologos/

Σχετικά άρθρα