Ο Ιπποκράτης είπε

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική...