Ο Καβαλάρης. Λέαντρος Κ. Παλαμάς

Παίρνω τους κάμπους, τα βουνά, τα πέλαγα, τις χώρες, ο δρόμος είν' απέραντος κι ατέλειωτες οι ώρες.