Ο Λαγός και η Χελώνα, Μύθοι του Αισώπου

Ένας από τους πιο γνωστούς μύθους του Αισώπου