Ο μικρός τυμπανιστής

Μου ‘παν έλα να πάμε να δεις, Χριστός γεννήθηκε στην άκρη της γης...