Ο Μήτσος ο γείτονας

Τον λέμε Μήτσο και είναι ένας και μοναδικός...