Ο μοναδικός μου

Αυτός που έχει τα πιο όμορφα και καθαρά μάτια του κόσμου, ο πατέρας των γιων μου.