Ο Σιδεράς

Τα μπράτσα του, για ιδέστε, γυαλίζουν μελανά, και μ' όλη του την φόρα το σίδερο γυρνά...