Ο Θουκυδίδης είπε (II)

Οι ευκαιρίες δεν περιμένουν...