Ο Θουκυδίδης είπε (III)

Η τύχη είναι σύντροφος...