Ματιά

Ο β’ ελληνικός εποικισμός 8ος-6ος αι. π.Χ.

Ο χώρος της αποικιακής εξάπλωσης ήταν οι ακτές της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου…

Ο β’ ελληνικός εποικισμός 8ος-6ος αι. π.Χ.

🧐 8ος – 6ος αι. π.Χ. 👉 Ο β΄ ελληνικός αποικισμός

🕵️‍♀️ Αίτια:

📌 Ο πληθυσμός στην Ελλάδα είχε αυξηθεί.
📌 Έλλειψη καλλιεργήσιμου εδάφους.
📌 Η ανάγκη για προμήθεια μετάλλων, από τα οποία η Ελλάδα είχε έλλειψη.
📌 Οι συγκρούσεις για την κατάληψη της εξουσίας σε διάφορες πόλεις οδήγησαν τους ηττημένους να εγκαταλείψουν τις πόλεις τους.

🏙 Η πόλη από την οποία έφευγαν οι άποικοι ονομαζόταν “Μητρόπολη”. Οργάνωνε την αποστολή και ως αρχηγό αυτής όριζε έναν ευγενή, ο οποίος λεγόταν “οικιστής”.

🏞 Η νέα πατρίδα έπρεπε:

📌 Να είναι σε οχυρωμένη θέση.
📌 Να έχει εύφορη γη.
📌 Να είναι κοντά στη θάλασσα και να διαθέτει λιμάνι.

🤝 Η αποικία συνήθως διατηρούσε τους θεσμούς της μητρόπολης. Οι άποικοι μετέφεραν στη νέα τους πατρίδα τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις συνήθειες, τον τρόπο ζωής τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις μεγάλες γιορτές της μητρόπολης αποστέλλονταν αντιπροσωπείες από τις αποικίες. Πολιτικά οι αποικίες ήταν ανεξάρτητες, αλλά υπήρχαν ισχυροί δεσμοί συμμαχίας με τη μητρόπολη.

🌍 Ο χώρος της αποικιακής εξάπλωσης ήταν οι ακτές της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου. Σημαντικές αποικίες βρίσκονταν στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία. Ήταν τόσες οι αποικίες στις περιοχές αυτές ώστε τους δόθηκε η ονομασία “Μεγάλη Ελλάς”.

🕵️‍♀️ Συνέπειες:

📌 Οι ελληνικές πόλεις απαλλάχθηκαν από το πλεόνασμα του πληθυσμού και οι φτωχοί που εκπατρίστηκαν βρήκαν γη για καλλιέργειες.
📌 Αναπτύχθηκε η βιοτεχνία.
📌 Πολλαπλασιάστηκαν οι αγορές και αναπτύχθηκε το εμπόριο.
📌 Χρησιμοποιήθηκε προοδευτικά στο εμπόριο το νόμισμα.
📌 Εμφανίστηκαν νέες κοινωνικές ομάδες (βιοτέχνες, έμποροι0, οι οποίοι διεκδίκησαν την άσκηση της εξουσίας.
📌 Διαδόθηκε ο ελληνικός πολιτισμός. Σημαντικότατη επίδραση ήταν η διάδοση του ελληνικού αλφαβήτου και της γραφής.

Ζαχαρή Σοφία – Φιλόλογος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/sofiazachari.filologos/

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα