Ο Ξενοφώντας είπε

Και τα μικρά βραβεία απαιτούν μεγάλες δαπάνες...