Οι κολόνιες (έθιμα)

Οι κολώνιες είναι ένα από τα πιο όμορφα Πρωτοχρονιάτικα έθιμα που όμως στις μέρες μας τείνει να εκλείψει