Οι τρεις Μάγοι

Είμαστε οι τρεις Μάγοι εμείς, της βαθιάς ανατολής....