Οι ζητιάνοι

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.