Ολυμπιάδα (Αριστοτέλη γέννημα)

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.