Ολυμπιάδα (Δεν είναι που δεν σου μιλώ)

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.