Ολυμπιάδα (Ένα ταξίδι στ’ όνειρο)

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.