Όμηρος

Ο Όμηρος, ο τυφλός τραγουδιστής της Ωραίας Ελένης και του πολέμου της Τροίας