Η ομολογία της πίστεως σήμερα και η ζηλωτική πλάνη

Η Εκκλησία μας έχει τον λόγο! Όσοι δεν κάνουν υπακοή σ' Αυτήν ας έχουν τον αντίλογο!