Πάει ο παλιός ο χρόνος

Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά...