Παγκόσμια ημέρα του Άντρα

Δύο λέξεις θα πω γι' αυτόν. Γι' αυτόν τον μοναδικό. Τον ξεχωριστό. Τον ακριβοδίκαιο.