Πανελλήνιες εξετάσεις, Έφηβοι και Διατροφή – Μαργελλου Ελένη