Πες πως να ξεχάσω;

...ένα ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου.