Πυρηνικός όλεθρος

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.