Πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.