Πρωτοχρονιά (Καλλοναίου Κ.)

Αρχιμηνιά! Καληχρονιά! Καλώς τον άρχοντά μας,..