Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Χίου

Τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα που άδουν τα παιδιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στη Χίο.