Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Κεφαλλονιάς

Τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα που άδουν τα παιδιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Κεφαλλονιά.