Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Μάνης

Τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα που άδουν τα παιδιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στη Μάνη.