Σκεφτείτε το διπλανό σας

Δείτε γύρω σας τι συμβαίνει. Ακούστε τον πόνο το σιωπηλό. Μοιραστείτε. Χαρίσετε αυτό που περισσεύει...