Σονέττο 28

Σα χάρβαλο η ψυχή μου είναι ρημάδι που σε μια του γωνιά φτωχό καλύβι...