Σου γράφω

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.