Στις πηγές του Ænon

...ένα ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου.