Στο παλάτι της αγάπης

Θαρούσες πως αν χωριστούμε μπορούσαμε να ξεχαστούμε...