Τα ζώα στα αρχαία IX

μύρμηξ, ιχθύς, σκνιψ, κις, σκώληξ...