Τα ζώα στα αρχαία V

αλέκτωρ, αλεκτορίς, όρνις, νήττα, όνος...