Τα ζώα στα αρχαία VI

όφις, έχις, έχιδνα, μυς, κόραξ...