Ματιά

Τι σημαίνει… αδημονία

Ανυπομονησία, ανησυχία, αγωνία…

Τι σημαίνει… αδημονία

Τι σημαίνει… αδημονία!

✍️ Ετυμ. < Έχουν προταθεί διάφορες ετυμολογίες. Επικρατέστερη φαίνεται εκείνη που ανάγει τη λέξη ἀδήμων (απ’ όπου παράγεται το ἀδημονῶ) στο επίθετο ἀδαής* «ο μη γνωρίζων» από ρ. ἐ-δάη-ν, δαῆναι «γνώρισα, έμαθα» τού *δάω, ήτοι ἐδάην > ἀ-δαής > ἀδαήμων > ἀδήμων (με συναίρεση) > ἀδημονέω.
Σε αυτή την περίπτωση το ἀδήμων θα σήμαινε αρχικά «τον κατεχόμενο από άγνοια και, γι’ αυτό, από άγχος, φόβο, αγωνία» — το ίδιο και το παραγωγό του ἀδημονῶ: αρχικά «μέ φοβίζει που δεν ξέρω» > «άγχομαι, ανησυχώ κ.λπ.».
Άλλη ετυμολογική προσπάθεια αναγνωρίζει στο ἀδήμων ως αρχική τη σημασία τού «στενοχωρημένος, λυπημένος», συνδέοντάς το με ρ. *ᾱδέω (=ἀδέω (Α) είμαι κορεσμένος, αισθάνομαι βάρος ή αηδία για κάτι, μπουχτίζω)

1. ψυχική ανησυχία, ανυπομονησία, αγωνία

2. θλίψη, στενοχώρια

📒 π.χ. “Περίμενε με αδημονία το τρένο”.

Ζαχαρή Σοφία – Φιλόλογος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/sofiazachari.filologos/

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα