Ματιά

Τι σημαίνει… αλεξιβρόχιο

Ομπρέλα, ειδικό προστατευτικό σε κάποια παράθυρα αυτοκινήτου…

Τι σημαίνει… αλεξιβρόχιο

1. η ομπρέλα

2. ειδικό προστατευτικό σε κάποια παράθυρα αυτοκινήτου

✍️ Ετυμ. < α’ συνθετικό "αλεξι-" και β’ συνθετικό "βροχή"

📖 Το “αλεξι-” είναι α’ συνθετικό ονομάτων τής Αρχαίας και τής Νέας Ελληνικής με σημαντική παραγωγικότητα. Στη Νέα Ελληνική το αλεξι- απαντά ως α’ συνθ. επιστημονικών κυρίως όρων που δηλώνουν «το μέσο, όργανο ή εργαλείο που απομακρύνει, αποκρούει κάτι» και επομένως «προστατεύει από κάτι» (πρβλ. αλεξήλιο = η ομπρέλα ηλίου, αλεξιβόρβορο (βόρβορος σημαίνει λάσπη) = το φτερό τού αυτοκινήτου, αλεξικέραυνο, αλεξίπτωτο).

Ζαχαρή Σοφία – Φιλόλογος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/sofiazachari.filologos/

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα