Τι σημαίνει… ανερμάτιστος

Αλλοπρόσαλλος, ασταθής....