Ματιά

Τι σημαίνει… ανύσιμος

Αποτελεσματικός, λυσιτελής, συντελεστικός…

Τι σημαίνει… ανύσιμος
  • Αποτελεσματικός
  • Λυσιτελής
  • Συντελεστικός

Ζαχαρή Σοφία – Φιλόλογος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/sofiazachari.filologos/

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα