Τι σημαίνει… αποκύημα

Δημιούργημα, γέννημα φαντασίας...