Τι σημαίνει… άσμενος

Πολύ ευχαριστημένος, χαρούμενος...