Τι σημαίνει… άθυρμα

Παιχνίδι, υποχείριο, άβουλος άνθρωπος...