Τι σημαίνει… ειλαπιναστής

Ομοτράπεζος, συμποσιαστής...