Τι σημαίνει… επιπολάζω

Επιπλέω, παραμένω πάνω στην επιφάνεια υγρού....