Τι σημαίνει… εξοβελισμός

Η αποβολή χωρίου, η απομάκρυνση προσώπου ή πράγματος...