Ματιά

Τι σημαίνει… εξοβελισμός

Η αποβολή χωρίου, η απομάκρυνση προσώπου ή πράγματος…

Τι σημαίνει… εξοβελισμός

Τι σημαίνει… εξοβελισμος!

✍️ Ετυμ. < ἐκ (ἐξ-) + αρχαία ελληνική ὀβελίζω «σημειώνω με οβελό ως νόθο χωρίο κειμένου» (< οβελός «οριζόντια γραμμή για την απόρριψη χωρίου ως νόθου»

1. η αποβολή χωρίου από ένα κείμενο επειδή χαρακτηρίζεται νόθο.

2. η απομάκρυνση προσώπου ή πράγματος από ένα οργανωμένο σύνολο.

📒 π.χ. “Επειδή πολλά χωρία των ομηρικών επών θεωρήθηκαν μεταγενέστερες προσθήκες, οι μελετητές προχώρησαν στον εξοβελισμό τους”.

Ζαχαρή Σοφία – Φιλόλογος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/sofiazachari.filologos/

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα