Τι σημαίνει… ίλεως

Ευσπλαχνικός, ευμενής, ευνοϊκός.