Ματιά

Τι σημαίνει… κοίρανος

Αρχηγός σε πόλεμο ή σε ειρήνη…

Τι σημαίνει… κοίρανος
  • Αρχηγός σε πόλεμο ή σε ειρήνη
  • Άρχοντας
  • Δεσπότης

Ζαχαρή Σοφία – Φιλόλογος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/sofiazachari.filologos/

Σχετικά άρθρα