Τι σημαίνει… κοίρανος

Αρχηγός σε πόλεμο ή σε ειρήνη...